Hogwart HP School
Trwają wakacje!

Zapisy otwarte
Zachęcamy do zapisów na rok szkolny
październik-grudzień 2023:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zapraszamy na nasz
szkolny fanpage!

Lajkujcie i udostępniajcie
- pomóżcie innym odkryć
w sobie magię!





HP School
Panel Ucznia
Panel Nauczyciela
Poleć nas
SAMOUCZEK
Strefa ucznia

Dormitoria
Joiny do sal
Dzienniki Lekcyjne
Dzienniki Ocen
Zadania domowe
Sprawdziany
Szlabany
Zastępstwa




Klasa I
Klasa II
Plan
KLASA I


Brak zajęć





KLASA II


Brak zajęć


* zajęcia dodatkowe
** zajęcia odrabiane

Uwaga: osoby, które wypełnią deklarację udziału w zajęciach dodatkowych, mają obowiązek na nie uczęszczać.
Dokumentacja

Regulamin szkoły
System Oceniania
Standardy Newsów
Obrazki do newsów
Oferta Edukacyjna
Staż przedmiotowy
Punktowanie uczniów
Punktowanie nauczycieli
Harmonogram roku
Samouczek
Zamek Hogwart


ZAMEK HOGWART

W Hogwarcie było sto czterdzieści różnych schodów: szerokich i wygodnych, wąskich i rozklekotanych; niektóre w piątki prowadziły zupełnie gdzie indziej niż w pozostałe dni tygodnia, inne miały gdzieś w środku znikający stopień, o którym trzeba było pamiętać.



Komnata Slytherinu
Sala Lochów
Komnata Tajemnic


Wielka Sala
Kuchnia
Pokój Hufflepuffu


Ukryta Sala
Biblioteka
Komnata prefektów


Hol Hieroglifow
Łazienka Jęczącej Marty


Wieża Cieni
Sala Zagłady
Zbrojownia
Opuszczona sala
Wieża Ravenclawu


Najwyższa Wieża
Aula HP School
Salon Gryfonów
Sala Antyczna
Pokój Życzeń


Hogwart
Zielone Tereny
Stadion Quidditcha
Stara Cieplarnia
Mroczny Las
Grota Smoka
Stajnia Jednorożca
Ulica Pokątna
Ulica Pokątna

Ulica Pokątna
Bank Gringotta
Lista Skrytek
Załóż Skrytkę
Prefekci i Opiekunowie



Opiekun:


Prefekci:



Opiekun:


Prefekci:



Opiekun:
Dawid Carter

Prefekci:
Dawid Carter Jr


Opiekun:


Prefekci:


Prefekci naczelni:
-
-


Kontakt - Prefekci
Izba Pamięci


IZBA PAMIĘCI

Kryształowe szkatułki migotały w świetle księżyca. Puchary, tarcze, talerze i statuetki pobłyskiwały srebrem i złotem w ciemności.



Wrota Izby


Zarząd
Dyrekcja
Zastępcy
Wykładowcy
Opiekunowie domów
Prefekci domów
Prefekci naczelni


Puchary domów
Absolwenci Hogwartu
Nauczyciele Roku
Uczniowie Roku


Redaktorzy
Olimpiady międzyszkolne
Olimpiady szkolne
Karty Kolekcjonerskie
Awantura o Punkty
Czarodzieje z Klasą
Polowanie na Gnomy
Magiczny Quiz
Szczęśliwy Traf

Zmieniacz Czasu


Maj
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Regulamin szkoły

Art. 1. Przepisy ogólne.

§ 1. Zasady przyjęć do szkoły określa Dyrekcja.
§ 2. Przyjęcie w poczet uczniów następuje z chwilą zatwierdzenia zgłoszenia przez Dyrekcję.
§ 3. Uczeń otrzymuje przydział do jednego z domów: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw lub Slytherin oraz po rozpatrzeniu zgłoszenia (zazwyczaj po rozpoczęciu roku szkolnego) dostęp do Panelu Ucznia.
§ 4. Reprezentantami uczniów z danego domu są prefekci domów, a z całej szkoły – prefekci naczelni.
§ 5. Jednostkami nadzorującymi postępy naukowe uczniów z danego domu są opiekunowie domów.

Art. 2. Organizacja nauki szkolnej.

§ 1. Okres nauki szkolnej obejmuje dwa lata, dalej zwane dwoma klasami.
§ 2. Rok szkolny trwa ok. 10 tygodni. Dokładny terminarz ustala Dyrekcja Szkoły.
§ 3. Kolejne lata szkolne są oddzielone przerwą kilkutygodniową ustalaną przez Dyrekcję.
§ 4. Druga klasa pod koniec roku podchodzi do egzaminów zwanych Owutemami.
§ 5. Dyrekcja w uzasadnionych przypadkach może zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach lub godzinach. Zajęcia te mogą, ale nie muszą być odrobione.
§ 6. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego Dyrekcja ogłasza wykaz przedmiotów obowiązujących dla poszczególnych lat nauki szkolnej oraz szczegółowy plan lekcji wraz z nazwiskami profesorów prowadzących zajęcia.
§ 7. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia lekcji profesorowie informują uczniów o programach nauczania i szczegółowych zasadach zaliczeń.
§ 8. Opiekun domu w ciągu 14 dni wskazuje Dyrekcji dwóch uczniów ze swojego domu, którzy po akceptacji dyrekcji zostają kandydatami na stanowiska prefektów domu.
§ 9. Uczestnictwo w lekcjach jest obowiązkowe i odnotowywane przez profesorów prowadzących lekcje.
§ 10. Jeżeli uczeń ukończył klasę 1 i z uzasadnionych przyczyn zawiesił dalszą naukę, może w terminie późniejszym ubiegać się o przyjęcie do klasy 2 celem kontynuowania nauki.

Art. 3. Zasady zaliczeń.

§ 1. Przy zaliczeniach przedmiotów stosuje się oceny określone w systemie oceniania.
§ 2. Oceny: W, P, Z, N, O – są ocenami pozytywnymi i oznaczają zaliczenie przedmiotu.
§ 3. Ocena: T – są ocenami negatywnymi i oznaczają niezaliczenie przedmiotu.
§ 4. Uczeń uzyskuje punkty wagowe za ocenę z przedmiotu, bez względu na jego zaliczenie lub niezaliczenie. Punkty wagowe zostały określone w systemie oceniania.
§ 5. Profesor każdego przedmiotu jest zobowiązany do wystawienia oceny końcowej w oparciu o wynik egzaminu oraz innych osiągnięć określonych regulaminami przedmiotowymi.
§ 6. Uczeń, który zdobędzie powyżej 31% frekwencji na zajęciach i przynajmniej trzy pozytywne oceny cząstkowe nie może zostać nieklasyfikowany z przedmiotu i tym samym musi zostać przez nauczyciela dopuszczony do egzaminu końcowego.
§ 7. Uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy, jeżeli zaliczył wszystkie przedmioty na co najmniej ocenę Okropną.
§ 8. Uczeń, który nie otrzyma promocji do kolejnej klasy, musi powtórzyć rok szkolny lub zrezygnować z dalszej nauki.
§ 9. Uczeń klasy 2 zostaje absolwentem szkoły magii, HP School, jeśli zaliczył egzaminy na co najmniej 31% oraz nie otrzymał przy tym żadnej oceny T ani nie został nieklasyfikowany z przedmiotu.
§ 10. Absolwent HP School otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły magii HP School oraz dyplom absolwenta szkoły.


REGULACJE DOTYCZĄCE UCZNIÓW


Art. 1. Prawa ucznia.

§ 1. Uczeń ma prawo do sprawiedliwego traktowania przez nauczycieli.
§ 2. Uczeń ma prawo brać udział w konkursach i zabawach organizowanych przez szkołę.
§ 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole.
§ 4. Uczeń ma prawo ubiegać się o reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych imprezach: konkursach, turniejach, olimpiadach itp.
§ 5. Uczniowie mają prawo domagać się utworzenia kółka przedmiotowego po zebraniu 10 chętnych oraz uzyskaniu akceptacji nauczyciela danego przedmiotu (ostateczna decyzja należy do dyrekcji).
§ 6. Uczeń ma prawo zdobywać galeony oraz punkty dla swojego domu.
§ 7. Uczeń ma prawo zostać poinformowany o ilości punktów odebranych mu przez nauczyciela.
§ 8. Uczeń ma prawo przekazywać prefektowi lub opiekunowi sugestie dotyczące szkoły.
§ 9. Uczeń ma prawo ubiegać się (poprzez prezentowanie odpowiedniego zachowania) o funkcję prefekta domu.
§ 10. Uczeń ma prawo wypowiadać się na forum szkoły.
§ 11. Uczeń ma prawo ubiegać się o funkcję moderatora forum.
§ 12. Uczeń ma prawo do posiadania skrytki w Banku Gringotta.
§ 13. Uczeń ma prawo ubiegać się o funkcję redaktora gazetki szkolnej.
§ 14. Uczeń ma prawo za swoją aktywność na lekcji otrzymywać stosowne wynagrodzenie w formie punktów.
§ 15. Uczeń ma prawo złożyć do opiekuna skargę na innego ucznia bądź też nauczyciela, a w przypadku braku reakcji w przypadku skargi na nauczyciela, ma prawo zgłosić to bezpośrednio dyrekcji.
§ 16. Uczeń ma prawo domagać się unieważnienia szlabanu, który nie został zamieszczony przez danego nauczyciela na stronie szkoły w dziale "szlaban".
§ 17. Uczeń ma prawo, po przedstawieniu odpowiednich argumentów, domagać się unieważnienia szlabanu, który został przyznany niesprawiedliwie (ostateczna decyzja należy do dyrekcji).
§ 18. Uczniowie mają prawo, po zebraniu piętnastoosobowego poparcia uczniowskiego, domagać się wprowadzenia do szkoły nowego przedmiotu (ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja).
§ 19. Uczniowie mają prawo, po przedstawieniu odpowiedniej argumentacji i uzyskaniu poparcia dwudziestu uczniów i trzech nauczycieli szkoły, domagać się usunięcia z kadry wybranego profesora (ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja).
§ 20. Uczeń ma prawo w każdej chwili zrezygnować z nauki w HP School powiadamiając o tym dyrekcję za pośrednictwem sowy: dyrekcja@hogwart.nets.pl.

Art. 2. Obowiązki ucznia.

§ 1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcjach.
§ 2. Uczeń ma obowiązek odrabiać zadania domowe.
§ 3. Uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdziany i kartkówki przeprowadzane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
§ 4. Uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminów końcoworocznych.
§ 5. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, na które uprzednio zadeklarował się chodzić.
§ 6. Uczeń ma obowiązek przychodzić na zebrania swojego domu organizowane przez opiekuna bądź prefektów.
§ 7. Uczeń ma obowiązek posługiwać się na lekcji takim nickiem, jaki podał przy zapisie do szkoły i jaki odpowiada jednocześnie jego wirtualnemu imieniu i nazwisku.
§ 8. Uczeń ma obowiązek posiadać stały nick zarejestrowany na polfan.pl (www.polfan.pl), jeśli chce aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
§ 9. Uczeń ma obowiązek stosować się do poleceń nauczycieli i zasad panujących na lekcjach.
§ 10. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dłuższą niż tygodniowa wysyłając odpowiednią informację opiekunów domu (do czasu przywrócenia skrzydła szpitalnego).
§ 11. Uczeń ma obowiązek nadrobić materiał w przypadku swojej nieobecności.
§ 12. Uczeń ma obowiązek pod koniec każdego roku szkolnego zagłosować w ankiecie na najlepszego jego zdaniem nauczyciela.
§ 13. Uczeń ma obowiązek poinformować dyrekcję o posiadanym w szkole rodzeństwie realnym, celem zapobiegania ewentualnym oskarżeniom o podszywanie (jeżeli osoby te korzystają z tego samego komputera).
§ 14. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię swojego domu i szkoły.
§ 15. Uczeń ma obowiązek odnosić się z życzliwością do całej społeczności HP School.
§ 16. Uczeń ma obowiązek przestrzegać wszystkich, odnoszących się do niego, punktów regulaminu szkoły.

Art. 3. Zakazy dotyczące uczniów.

§ 1. Uczniowi nie wolno działać na niekorzyść szkoły.
§ 2. Uczniowi nie wolno uczestniczyć w zebraniach innych domów.
§ 3. Uczniowi nie wolno przebywać w dormitorium domu innego, niż jego własny.
§ 4. Uczniowi nie wolno uczestniczyć w lekcjach klasy niższej lub wyższej niż jego poziom zaawansowania.
§ 5. Uczniom nie wolno pojedynkować się poza wyznaczonym do tego miejscem i czasem (Klub pojedynków).
§ 6. Uczniom nie wolno zakłócać lekcji.

Art. 4. Pozostałe regulacje dotyczące uczniów.

§ 1. Uczeń, który trzy razy z rzędu nie wykona otrzymanego szlabanu, zostaje zawieszony w prawach ucznia na czas ustalony przez dyrekcję.
§ 2. Uczeń, który dwukrotnie nie zaliczy roku (dotyczy wyłącznie klasy II) musi ponownie ukończyć klasę I, aby móc kontynuować naukę na II roku, w celu ukończenia edukacji w HP School.
§ 3. Za niewłaściwe zachowanie uczeń może zostać zawieszony w prawach ucznia, a nawet usunięty ze szkoły.


REGULACJE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI


Art. 1. Prawa nauczyciela.

§ 1. Nauczyciel ma prawo zadawać uczniom dwie obowiązkowe (w trakcie roku) prace domowe, dotyczące wykładanego przez siebie przedmiotu, które obowiązkowo musi zamieszczać w dzienniku lekcyjnym.
§ 2. Nauczyciel ma prawo przyznawać i odbierać uczniom punkty zgodnie ze szkolnym systemem oceniania.
§ 3. Nauczyciel ma prawo weryfikować wiedzę uczniów, przeprowadzać sprawdziany, kartkówki lub odpytując uczniów z omówionego na lekcjach materiału i zadanej uprzednio pracy domowej.
§ 4. Nauczyciel ma prawo zorganizować na lekcji lub zadać do domu praktykę magiczną z czynności objętych zakresem prowadzonego przez siebie przedmiotu, przy czym nie może wystawić więcej niż 5 ocen.
§ 5. Nauczyciel ma prawo dwa razy w ciągu semestru zrobić tzw. pracę na lekcji, za którą musi obowiązkowo wystawić ocenę i zamieścić ją w dzienniku ocen.
§ 6. Nauczyciel ma prawo ukarać ucznia szlabanem w uzasadnionych okolicznościach oraz odjąć 40 punktów w przypadku jego niewykonania (bez dodatkowych konsekwencji), przy czym dany uczeń może podczas jednej lekcji otrzymać maksymalnie jeden szlaban (dalsze niewłaściwe sprawowanie powinno prowadzić do usunięcia ucznia z sali).
§ 7. Nauczyciel ma prawo w uzasadnionych okolicznościach (rażące zachowanie większej części uczniów uniemożliwiające prowadzenie zajęć) ukarać całą obecną na lekcji grupę uczniów karnym zadaniem, którego niewykonanie pociąga za sobą konsekwencje utraty punktów (w wysokości -10 punktów od jednego ucznia). Wykonanie takiego zadania nie jest nagradzane punktami.
§ 8. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić zastępstwo w przypadku nieobecności dyrekcji lub profesora danego przedmiotu, przy czym musi odbywać się ono w sali, która zapisana jest w planie lekcji.
§ 9. Nauczyciel ma prawo dodawać newsy na stronę główną szkoły.
§ 10. Nauczyciel ma prawo znać hasło dostępowe do punktacji domów.
§ 11. Nauczyciel ma prawo, po zebraniu 10 chętnych uczniów, wnioskować u dyrekcji o utworzenie kółka przedmiotowego z wykładanej przez niego dziedziny (ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja).
§ 12. Nauczyciel ma prawo indywidualnie ustalać panujące na jego lekcjach zasady, o ile nie godzą one w regulamin szkoły, przy czym o ich obowiązywaniu musi uczniów na pierwszej lekcji.
§ 13. Nauczyciel ma prawo wyprosić ze swojej lekcji innego nauczyciela HP School (z wyjątkiem Zarządy, Dyrekcji oraz opiekunów domów w pierwszym tygodniu nauki).
§ 14. Nauczyciel ma prawo raz w ciągu tygodnia zorganizować mały konkurs/zabawę ze swojego przedmiotu (taki, w którym nie zostają wyróżnione nagrody główne, a maksymalna ilość punktów do zdobycia dla jednego ucznia nie przekracza 40), przy czym termin na wykonanie konkursu nie może być krótszy niż 3 dni, a kolejny konkurs/zabawę nauczyciel może zorganizować po uprzednim podaniu wyników w newsie na stronie szkoły.
§ 15. Nauczyciel ma prawo odmówić uczestnictwa w organizowanym przez siebie konkursie uczniowi, który ani razu nie był obecny na jego lekcji.
§ 16. Nauczyciel ma prawo ubiegać się o funkcję opiekuna domu.
§ 17. Nauczyciel ma prawo brać udział w konkursach i zabawach organizowanych przez szkołę, o ile zasady danego konkursu/zabawy nie stanowią inaczej.
§ 18. Nauczyciel ma prawo ubiegać się u dyrekcji o uczestnictwo szkoły w międzyszkolnych imprezach dotyczących wykładanego przez siebie przedmiotu (ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja).
§ 19. Nauczyciel ma prawo wypowiadać się na forum szkoły.
§ 20. Nauczyciel ma prawo ubiegać się o funkcję moderatora forum (ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja).
§ 21. Nauczyciel ma prawo do posiadania skrytki w Banku Gringotta.
§ 22. Nauczyciel ma prawo złożyć do dyrekcji skargę na ucznia bądź też na innego nauczyciela przedstawiając odpowiednią argumentację.
§ 23. Nauczyciel ma prawo, po przedstawieniu odpowiedniej argumentacji i uzyskaniu poparcia dwudziestu uczniów i dwóch innych nauczycieli szkoły, domagać się usunięcia z kadry wybranego profesora (ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja).
§ 24. Nauczyciel ma prawo zorganizować szkolną bądź międzyszkolną olimpiadę po wcześniejszej konsultacji z dyrekcją (w przypadku olimpiady szkolnej jej datę należy uzgodnić w przeciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku).
§ 25. Nauczyciel ma prawo przekazywać dyrekcji sugestie dotyczące szkoły.
§ 26. Nauczyciel ma prawo raz w roku szkolnym bez żadnych konsekwencji zgłosić dyrekcji niemożność prowadzenia swoich zajęć (w przypadku większej ilości klas niż jedna, liczba możliwych nieobecności jest odpowiednio zwiększana poprzez pomnożenie jej przez ilość klas utworzonych w danym roku), przy czym informacja ta powinna być podana do wiadomości dyrekcji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (nieobecności te nie muszą być odrabiane).
§ 27. Nauczyciel ma prawo, podając stosowne uzasadnienie, ubiegać się u dyrekcji o zmianę terminu zajęć.
§ 28. Nauczyciel ma prawo zwolnić ucznia z egzaminu końcowego (z oceną Wybitną), jeżeli ten zajmie I miejsce w Międzyszkolnej Olimpiadzie Przedmiotowej.
§ 29. Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę końcową o jeden stopień (w przypadku gdy dany uczeń posiada frekwencję pozwalającą uzyskać klasyfikację), jeżeli uczeń zajmie I miejsce w Szkolnej Olimpiadzie Przedmiotowej.
§ 30. Nauczyciel ma prawo w każdej chwili zrezygnować z nauczania w HP School, powiadamiając o tym dyrekcję.

Art. 2. Obowiązki nauczyciela.

§ 1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić swoje lekcje w ustalonym wcześniej terminie.
§ 2. Nauczyciel ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej zwoływanych przez dyrekcję.
§ 3 Nauczyciel ma obowiązek uczestniczyć w ważnych uroczystościach szkolnych (zakończenie/rozpoczęcie roku szkolnego oraz niektóre imprezy okolicznościowe wyznaczone przez dyrekcje).
§ 4. Nauczyciel ma obowiązek po każdych zajęciach dokonać wpisu w dzienniku nie później niż w ciągu trzech dni, nie licząc dnia, w którym odbyła się lekcja.
§ 5. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać w dzienniku listę obecnych na danej lekcji uczniów oraz uzyskane przez każdego z nich punkty (zarówno dodatnie jak i ujemne) wraz z krótkim uzasadnieniem (np. obecność, aktywność, kartkówka).
§ 6. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie (nie później niż w ciągu trzech dni, nie licząc dnia, w którym odbyła się lekcja) dodawać do punktacji (indywidualnej i ogólnej) wszystkie przyznane (bądź odjęte) przez siebie punkty.
§ 7. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie sprawdzać zadane prace domowe, umieszczać w dzienniku ocen wyniki i dodawać za nie punkty do rankingów.
§ 8. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać wszystkie oceny przyznane uczniom wraz z krótkim opisem, wyjaśniającym, za co zostały one przyznane w dzienniku ocen.
§ 9. Nauczyciel ma obowiązek w jednoznaczny sposób uzasadnić w punktacji (ogólnej oraz indywidualnej) dodawane/odejmowane przez siebie punkty.
§ 10. Nauczyciel ma obowiązek wyprosić z sali osoby nie będące uczniami HP School.
§ 11. Nauczyciel ma obowiązek przynajmniej raz w ciągu semestru zorganizować dla uczniów zabawę ze swojego przedmiotu i zamieścić ją w newsie na stronie szkoły, przeprowadzić Szczęśliwy Traf oraz zorganizować zabawę w Wielkiej Sali. Wyżej wspomniana zabawa może być przeprowadzona przez maksymalnie dwóch nauczycieli, a jej temat i scenariusz powinien być wcześniej skonsultowany z dyrekcją, która zatwierdza daną zabawę, wpisuje do harmonogramu i dostarcza obrazek do newsa. News musi być zamieszczony na stronie szkoły przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem zabawy.
§ 12. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić pod koniec roku szkolnego w klasie III egzamin ze swojego przedmiotu, zaś w klasie I i II sprawdzian końcowy.
§ 13. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić ucznia o ilości punktów przyznawanych lub odbieranych jego domowi.
§ 14. Nauczyciel ma obowiązek posiadać stały nick (koniecznie z przedrostkiem "prof") zarejestrowany na polfan.pl (www.polfan.pl) i posługiwać się nim podczas prowadzenia zajęć i w trakcie rad pedagogicznych i innych, oficjalnych imprez szkolnych.
§ 15. Nauczyciel ma obowiązek pod koniec roku szkolnego zagłosować w ankiecie na dwóch jego zdaniem najlepszych uczniów (po jednym z każdej z dwóch klas).
§ 16. Nauczyciel ma obowiązek poinformować dyrekcję o posiadanym w szkole rodzeństwie realnym, celem zapobiegania ewentualnym oskarżeniom o podszywanie czy faworyzację.
§ 17. Nauczyciel ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
§ 18. Nauczyciel ma obowiązek sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów.
§ 19. Nauczyciel ma obowiązek odnosić się z życzliwością do całej społeczności HP School.
§ 20. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać wszystkich, odnoszących się do niego, punktów regulaminu szkoły (w tym również systemu oceniania, systemu pisania newsów i ustnych zaleceń dyrekcji).
§ 21. Nauczyciel ma obowiązek przyznać odznaki dla najlepszych uczniów ze swojego przedmiotu, wypełniając dziennik lekcyjny (nie dotyczy lekcji, podczas których odbył się sprawdzian lub egzamin).
§ 22. Nauczyciel ma obowiązek prezentować nienaganna postawę w czasie przebywania na chatach szkoły oraz zobowiązuje się przestrzegać regulaminu usługodawcy chata polfan.pl (www.polfan.pl).
§ 23. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do wszelkich ustnych poleceń dyrekcji szkoły oraz jej Zarządu.
§ 24. Nauczyciel ma obowiązek zwolnić ucznia z egzaminu końcowego (z oceną Wybitną), jeżeli ten zajmie I miejsce w Międzyszkolnej Olimpiadzie Przedmiotowej.
§ 27. Nauczyciel ma obowiązek podnieść ocenę końcową o jeden stopień (w przypadku gdy dany uczeń posiada frekwencję pozwalającą uzyskać klasyfikację), jeżeli uczeń zajmie I miejsce w Szkolnej Olimpiadzie Przedmiotowej.


 Art. 3. Zakazy dotyczące nauczycieli.

§ 1. Nauczycielowi nie wolno nadużywać swojej władzy.
§ 2. Nauczycielowi nie wolno zmieniać terminu zajęć bez porozumienia z dyrekcją.
§ 3. Nauczycielowi nie wolno wykraczać na zajęciach poza ramy godzinowe ustalone w planie.
§ 4. Nauczycielowi nie wolno bez powodu wyrzucać uczniów z sali.
§ 5. Nauczycielowi nie wolno obrażać uczniów.
§ 6. Nauczycielowi nie wolno ograniczać dostępnej w systemie oceniania skali ocen (dotyczy oceny końcowej oraz oceny egzaminu końcowego; oceny cząstkowe nie podlegają pod ten punkt regulaminu).
§ 7. Nauczycielowi nie wolno karać uczniów za niewykonanie zadania domowego, którego treść nie została w odpowiednim czasie (najpóźniej dwa dni przed upływem terminu na jego wykonanie) umieszczona w dzienniku lekcyjnym (przy czym czas na wykonanie zadania nie może być krótszy niż pięć dni).
§ 8. Nauczycielowi nie wolno zadać więcej niż 2 prac domowych ze swojego przedmiotu w trakcie trwania semestru (ograniczenie to dotyczy wyłącznie prac obowiązkowych).
§ 9. Nauczycielowi nie wolno podawać hasła do punktacji oraz panelu administracyjnego osobom postronnym.
§ 10. Nauczycielowi nie wolno zapraszać gości na lekcje prowadzone w HP School bez pozwolenia dyrekcji.
§ 11. Nauczycielowi nie wolno faworyzować uczniów.

Art. 4. Pozostałe regulacje dotyczące nauczycieli.

§ 1. Nauczyciel za każdy miesiąc pracy w szkole otrzymuje 1600 galeonów wynagrodzenia.
§ 2. Nauczycielowi przysługuje dostęp do panelu administracyjnego szkoły.
§ 3. Nauczycielowi przysługuje funkcja operatora (halfop) w wielkiej sali oraz sali lekcyjnej, w której prowadzi on swoje zajęcia o ile nie zostaną mu one odebrane decyzją dyrekcji za określone przewinienia (dotyczy Wielkiej Sali).
§ 4. Nauczyciel za nieprzestrzeganie regulaminu może otrzymać tak zwane punkty karne (minusy) w wysokości jeden punkt za jedno przewinienie (w wyjątkowych okolicznościach odpowiednio uargumentowanych przez nauczyciela, dyrekcja może odstąpić od przyznania minusa za określone przewinienie).
§ 5. Nauczyciel, który uzbiera 20 punktów karnych wspomnianych w poprzednim punkcie, zostaje dyscyplinarnie usunięty z HP School bez możliwości powrotu.
§ 6. W przypadku otrzymania minusa za brak wpisu w dzienniku, bądź nieuregulowanie punktacji (ogólnej i indywidualnej), nauczyciel ma obowiązek uzupełnić zaległości najpóźniej dwa dni po otrzymaniu minusa.
§ 7. W przypadku otrzymania minusa za nieprzestrzeganie ustalonej w ramach regulaminu oraz systemu oceniania punktacji, nauczyciel ma obowiązek uregulować punktację do akceptowanej formy, najpóźniej dwa dni po otrzymaniu minusa.
§ 8. Nauczyciel, który bez wcześniejszego usprawiedliwienia podanego dyrekcji nie zjawi się na swoich pierwszych, od momentu przyjęcia do szkoły, zajęciach może zostać automatycznie usunięty ze szkoły (każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez dyrekcję).


REGULACJE DOTYCZĄCE OPIEKUNÓW


Art. 1. Prawa opiekuna.

§ 1. Opiekun ma prawo do posiadania panelu umożliwiającego logowanie do dormitorium domu, nad którym sprawuje on opiekę.
§ 2. Opiekun ma prawo znać join do pokoju wspólnego domu, nad którym sprawuje on opiekę.
§ 3. Opiekun ma prawo ubiegać się o prawa operatora (halfop) w pokoju wspólnym domu, nad którym sprawuje on opiekę.
§ 4. Opiekun ma prawo ubiegać się o dostęp do ukrytego działu na forum, przeznaczonego dla uczniów domu, nad którym sprawuje on opiekę.
§ 5. Opiekun ma prawo w pierwszym tygodniu nauki przebywać na lekcji innych nauczycieli celem monitorowania aktywności swoich podopiecznych.
§ 6. Opiekun ma prawo wnioskować u dyrekcji o zawieszenie lub wydalenie ze szkoły ucznia swojego domu po zaprezentowaniu odpowiedniej argumentacji.
§ 7. Opiekun ma prawo w trakcie trwania roku szkolnego wnioskować u dyrekcji o zmianę prefektów swojego domu podając przy tym sensowną argumentację.
§ 8. Opiekun ma prawo wnioskować u nauczyciela Quidditcha o zmianę kapitana drużyny swojego domu, podając przy tym stosowną argumentację.
§ 9. Opiekun ma prawo zrezygnować ze swojej funkcji, wcześniej powiadamiając o tym dyrekcję.

Art. 2. Obowiązki opiekuna.

§ 1. Opiekun ma obowiązek interesować się sprawami domu, nad którym sprawuje on opiekę.
§ 2. Opiekun ma obowiązek zorganizować przynajmniej trzy oficjalne spotkania domu w roku szkolnym w terminach wyznaczonych przez dyrekcją szkoły w harmonogramie roku szkolnego.
§ 3. Opiekun ma obowiązek informować swoich podopiecznych o planowanych zebraniach w zamieszczanych na stronie głównej szkoły newsach przynajmniej dwa dni przed wyznaczonym terminem.
§ 4. Opiekun ma obowiązek, jako miejsce oficjalnego spotkania wyznaczać pokój wspólny domu, nad którym sprawuje on opiekę.
§ 5. Opiekun ma obowiązek przychodzić na wyznaczone przez siebie zebrania domu.
§ 6. Opiekun ma obowiązek w ciągu 14 dni podać dyrekcji dwóch kandydatów na prefektów i krótko umotywować swój wybór.
§ 7. Opiekun ma obowiązek przed zaprezentowaniem dyrekcji kandydatów na prefektów, zorganizować spotkanie domu i ogłosić uczniom swoją decyzję.
§ 8. Opiekun ma obowiązek przed zaprezentowaniem dyrekcji kandydatów na prefektów uzyskać od wytypowanych uczniów zgodę na ewentualne sprawowanie tej funkcji.
§ 9. Opiekun ma obowiązek poinformować dyrekcję o rażącym i nieusprawiedliwionym zaniedbywaniu obowiązków przez prefektów swojego domu (trwającym co najmniej dwa tygodnie), celem pozbawienia ich sprawowanej funkcji.
§ 10. Opiekun ma obowiązek wyznaczyć odpowiednią liczbę uczniów ze swojego domu, w celu jego reprezentowania w trakcie różnych wyznaczonych przez dyrekcję zabaw i konkursów (np.: Awantura o Punkty, Turnieje itp.).

Art. 3. Zakazy dotyczące opiekunów.

§ 1. Opiekunowi nie wolno faworyzować uczniów swojego domu.
§ 2. Opiekunowi nie wolno obrażać uczniów innych domów.
§ 3. Opiekunowi nie wolno działać przeciwko mieniu innych domów.
§ 4. Opiekunowi zabrania się nadużywania swojej władzy.
§ 5. Opiekunowi nie wolno bez powodu wyrzucać uczniów z wielkiej sali i dormitorium.

Art. 4. Pozostałe regulacje dotyczące opiekunów.

§ 1. Opiekun za każdy miesiąc sprawowania swojej funkcji otrzymuje 100 galeonów wynagrodzenia.
§ 2. Opiekunowi przysługuje dostęp do panelu administracyjnego szkoły.
§ 3. Opiekunowi przysługuje funkcja operatora (halfop) w wielkiej sali oraz dormitorium domu, nad którym sprawuje opiekę, o ile nie zostaną mu one odebrane decyzją dyrekcji za określone przewinienia (dotyczy Wielkiej Sali).
§ 4. Opiekun za nieprzestrzeganie regulaminu może otrzymać tak zwane punkty karne w wysokości jeden punkt za jedno przewinienie (w wyjątkowych okolicznościach odpowiednio uargumentowanych przez opiekuna, dyrekcja może odstąpić od przyznania minusa za określone przewinienie). Punkty karne z tytułu pełnienia funkcji opiekuna kumulują się z punktami uzyskanymi z tytułu pełnienia innych funkcji w szkole (np. nauczyciel).
§ 5. Opiekun, który uzbiera 4 punkty karne wspomniane w poprzednim punkcie, zostaje dyscyplinarnie usunięty z HP School.


REGULACJE DOTYCZĄCE PREFEKTÓW


Art. 1. Prawa prefekta.

§ 1. Prefekt ma prawo odbierać punkty uczniom (do max 5 punktów) za nieodpowiednie zachowanie w dormitorium lub wielkiej sali, przy czym fakt ten musi zgłosić opiekunowi, a opiekun po zaakceptowaniu argumentacji własnoręcznie zmodyfikuje punktację domów.
§ 2. Prefekt ma prawo wyrzucać z wielkiej sali i dormitorium osoby zachowujące się nagannie.
§ 3. Prefekt ma prawo w imieniu uczniów ze swojego domu domagać się zmiany opiekuna domu po zaprezentowaniu odpowiedniej argumentacji.
§ 4. Prefekt ma prawo przeprowadzić zastępstwo w postaci quizu na lekcji, na której w ciągu 10 minut od rozpoczęcia nie pojawił się nauczyciel. Punktacja przyznana uczniom musi spełniać wymogi Systemu Oceniania.
§ 5. Prefekt ma prawo przekazywać dyrekcji sugestie dotyczące szkoły.
§ 6. Prefekt ma prawo zrezygnować ze swojej funkcji wcześniej powiadamiając o tym dyrekcję.
§ 7. Prefekt ma prawo po konsultacji z dyrekcją zorganizować dla pozostałych uczniów zabawę umieszczoną na stronie szkoły.

Art. 2. Obowiązki prefekta.

§ 1. Prefekt ma obowiązek interesować się sprawami domu, do którego należy.
§ 2. Prefekt ma obowiązek pomagać nowym uczniom ze swojego domu odpowiadając na ich pytania dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zasad w niej panujących.
§ 3. Prefekt ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
§ 4. Prefekt ma obowiązek dbać o porządek w wielkiej sali oraz w dormitorium.
§ 5. Prefekt ma obowiązek powiadomić opiekuna o notorycznym łamaniu zasad przez ucznia swojego domu.
§ 6. Prefekt ma obowiązek powiadomić dyrekcję o niepojawieniu się nauczyciela na swojej lekcji.
§ 7. Prefekt ma obowiązek powiadomić dyrekcję o niewywiązywaniu się opiekuna domu ze swoich obowiązków.
§ 8. Prefekt ma obowiązek udostępnić swój kominek (nr gg) w profilu ucznia. Osoby nie wyrażające na to zgody, nie mogą pełnić punkcji prefekta.

Art. 3. Zakazy dotyczące prefektów.

§ 1. Prefektowi nie wolno nadużywać swojej władzy.
§ 2. Prefektowi nie wolno obrażać uczniów innych domów.
§ 3. Prefektowi nie wolno bez powodu wyrzucać uczniów z wielkiej sali i dormitorium.

Art. 4. Pozostałe regulacje dotyczące prefektów.

§ 1.Prefekt za każdy miesiąc sprawowania swojej funkcji otrzymuje 50 galeonów kieszonkowego (warunkiem jest podanie dyrekcji numery skrytki).
§ 2. Prefektowi przysługuje funkcja operatora (halfop) w dormitorium domu, do którego należy, o ile nie zostaną mu one odebrane decyzją dyrekcji za określone przewinienia.
§ 3. Prefektowi za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków grozi utrata funkcji oraz przywilejów z tym związanych.
§ 4. Prefektowi nie wolno bez powodu wyrzucać uczniów z wielkiej sali i dormitorium.


REGULACJE DOTYCZĄCE PREFEKTÓW NACZELNYCH


Art. 1. Prawa prefekta naczelnego.

§ 1. Prefekt naczelny ma prawo odbierać punkty uczniom (do max 10 punktów) za nieodpowiednie zachowanie w salach lekcyjnych (o ile nauczyciel znajdujący się w niej nie reaguje) lub wielkiej sali, przy czym fakt ten musi zgłosić dyrekcji
§ 2. Prefekt naczelny ma prawo wyrzucać z wielkiej sali i dormitorium osoby zachowujące się nagannie.
§ 3. Prefekt naczelny ma prawo przeprowadzić zastępstwo w postaci quizu na lekcji, na której w ciągu 10 minut od rozpoczęcia nie pojawił się nauczyciel. Punktacja przyznana uczniom musi spełniać wymogi Systemu Oceniania.
§ 4. Prefekt naczelny ma prawo przekazywać dyrekcji sugestie dotyczące szkoły.
§ 5. Prefekt naczelny ma prawo zrezygnować ze swojej funkcji wcześniej powiadamiając o tym dyrekcję.
§ 6. Prefekt naczelny ma prawo po konsultacji z dyrekcją zorganizować dla pozostałych uczniów zabawę umieszczoną na stronie szkoły.

Art. 2. Obowiązki prefektów naczelnych.

§ 1. Prefekt naczelny ma obowiązek interesować się sprawami domu i szkoły do której przynależy.
§ 2. Prefekt naczelny ma obowiązek pomagać nowym uczniom odpowiadając na ich pytania dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zasad w niej panujących.
§ 3. Prefekt naczelny ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
§ 4. Prefekt naczelny ma obowiązek dbać o porządek w wielkiej sali oraz w salach lekcyjnych.
§ 5. Prefekt naczelny ma obowiązek powiadomić dyrekcje o notorycznym łamaniu zasad przez ucznia szkoły czy członków grona pedagogicznego.
§ 6. Prefekt naczelny ma obowiązek powiadomić dyrekcję o niepojawieniu się nauczyciela na swojej lekcji.
§ 7. Prefekt naczelny ma obowiązek powiadomić dyrekcję o niewywiązywaniu się nauczyciela ze swoich obowiązków.
§ 8. Prefekt naczelny ma obowiązek udostępnić swój kominek (nr gg) w profilu ucznia. Osoby nie wyrażające na to zgody, nie mogą pełnić punkcji prefekta.

Art. 3. Zakazy dotyczące prefektów naczelnych.

§ 1. Prefektowi naczelnemu nie wolno nadużywać swojej władzy.
§ 2. Prefektowi naczelnemu nie wolno obrażać uczniów innych domów.
§ 3. Prefektowi naczelnemu nie wolno bez powodu wyrzucać uczniów z wielkiej sali i dormitorium.

Art. 4. Pozostałe regulacje dotyczące prefektów naczelnych.

§ 1. Prefekt naczelny za każdy miesiąc sprawowania swojej funkcji otrzymuje 100 galeonów kieszonkowego (warunkiem jest podanie dyrekcji numery skrytki).
§ 2. Prefektowi naczelnemu przysługuje funkcja operatora (halfop) w Wielkiej Sali oraz domitorium, o ile nie zostaną mu one odebrane decyzją dyrekcji za określone przewinienia.
§ 3. Prefektowi naczelnemu za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków grozi utrata funkcji oraz przywilejów z tym związanych.
§ 4. Prefektowi naczelnemu nie wolno bez powodu wyrzucać uczniów z wielkiej sali i dormitorium.


Regulamin został opracowany i zaakceptowany przez
Zarząd oraz Dyrekcję Szkoły Magii i Czarodziejstwa HP School

HP School, dn. 19 luty 2012
Ostatnia aktualizacja: dn. 02 lutego 2020


 
 

Sieć Fiuu



Zadaj pytanie Zgredkowi

Masz pytanie? Napisz do nas na szkolny kominek pod numerem: 64699990

lub
na szkolną sowę pod adresem:
dyrekcja@hogwart.pl

Odpowiemy na wszystkie pytania dzielnych magów!


Rozpoczęcie roku szkolnego
Termin: czas nieokreślony
Godzina: 19:00
Miejsce: Wielka Sala
Podpis: Dyrekcja Hogwartu

Harmonogram roku szkolnego
Inkwizycja






Zapisy na rok szkolny
październik-grudzień 2023

Na nauczyciela
Na ucznia






Dyrekcja Szkoły
Wykładowcy Szkoły
Uczniowie Szkoły




Wielka Sala

WIELKA SALA

Oświetlały je tysiące świec unoszących się w powietrzu ponad czterema długimi stołami, za którymi siedziała reszta uczniów. Stoły zastawione były lśniącymi złotymi talerzami i pucharami. U szczytu stał jeszcze jeden długi stół, przy którym zasiadali nauczyciele.



[Kliknij na obrazek, aby wejść do Wielkiej Sali]



WIELKA SALA
REJESTRACJA NICKA

Wmigurok


WMIGUROK

Korespondencyjny kurs dla początkujących czarodziejów Hogwartu HP School.

*Zaintrygowany/a otwierasz kopertę i wyciągasz z niej plik pergaminowych arkusików.*

Na pierwszej stronie srebrny
tekst głosi:

Czujesz, ̇ze nie wiesz jak odnaleźć się w naszej szkole?
Przejrzyj poniższe dokumenty, a dowiesz się naprawdę wszystkiego!

Wmigurok
Czym jest HP School?
Szkoła Magii
Magiczna Nauka
Dołącz do nas!
Pobierz miotłę!
Dormitoria
Inne wiadomości
Jak wejść na chat?
Sale Lekcyjne
ZAŁÓŻ CHAT NICK



[Kliknij na ikonkę, aby pobrać program obsługujący czaty, na których odbywają się zajęcia lekcyjne]

Konfiguracja ICeQ i NPCC
Uwaga! Zmiana od 23.07.2017

Ranking



KLASA 1

Kasper Crux [0]
Maggie Peregrine [0]
Edger Iluwatar [0]
Michael Spealman [0]
Lisa Malfoy [0]

[Więcej]


KLASA 2

Magda Malfoy [0]
Lisa Mirror [0]
Vivienne Chevallier [0]
Asteria Hunter [0]
Elizabeth Marshall [0]

[Więcej]


KLASA 3

Anastazja Hargreeves [0]
Eurelia Pistachio [0]
Wendy Smith [0]

[Więcej]






[Więcej]

[Plusy i Minusy]
Rozrywka w HP School

Regulamin Quizu
Ranking zwycięzców


Regulamin Galeolotka
Regulamin Punktatora
Regulamin Szczęśliwej Liczby


Regulamin Magii Odznak
Ranking uczniów
Ranking nauczycieli


Regulamin zabawy
Ranking zwycięzców


Regulamin zabawy
Ranking fasolek


Regulamin zabawy


Gra w Ciemno
Magiczny Quiz


Mistrzowie Quizu w Klasyfikacji Generalnej:

-
-
-
-


Regulamin Quizu
Oznaczenia Pytań
Ranking Quizu
Historia Quizów
WEJDŹ NA QUIZ

Najbliższy Quiz:
22.10.2023
Hogwarts Express



Redaktorzy Naczelni:
Lily Dayne


Sowa do redakcji:
gazetka.hpschool@gmail.com


NAJNOWSZY NUMER:
Numer XXI

INNE:
Gratyfikacje
Zostań redaktorem
Magiczne Loterie



Wyniki Losowań
Typuj liczby
Pokaż Zgłoszenia
Zasady Galeolotka

Najbliższe Losowanie:
22.10.2023


Wyniki Losowań
Typuj liczby
Pokaż Zgłoszenia
Zasady Punktatora

Najbliższe Losowanie:
22.10.2023

© 2003-2012 HP School. Wszelkie prawa zastrzeżone.